Laatste nieuws en up-date 15 december 2017

Digitalisering SPO Examinering

Het bestuur van SPO heeft besloten om m.i.v. 7 december 2017 tot een digitaliseringslag voor het (her)examen te komen. De kandidaat zal de opdrachten op een - door SPO-beschikbaar gestelde - laoptop kunnen uitvoeren.

Zie ook het Examenreglement.

Tarieven voor 2018

In de bestuursvergadering van 9 november 2017 werd besloten de tarieven te indexeren met CBS-factor. De tarieven voor examinering en bijscholing stijgen met 1,3%. De tarieven zijn op te vragen bij het SPO-secretariaat.

Register

In het register vindt u de meest recente gegevens - telefoonnummers en mailadressen - van de SPO-gecertificeerden.

 

FAQ en PO

Zie voor vragen en antwoorden inzake de functiebeschrijvingen van leidinggevende functies in het PO de pagina FAQ!

eFUWA

Schoolbesturen die op een toegankelijke en makkelijke manier aan de slag willen functievorming, kunnen sinds eind 2014 gebruik maken van een nieuwe, webbased variant van Fuwasys: eFUWA Onderwijs.

De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en systeemeigenaar van FUWAHBO Leeuwendaal hebben dit systeem ontwikkeld.

Zie voor nadere informatie over aanschaf en licentievoorwaarden hier.

Data certificering bijscholing 2018

Data bijscholingsdagen worden halverwege 2018 gepland.

LET OP!
Om het certificaat te behouden is het verplicht deel te nemen aan een scholingsdag en een casus in te leveren. Dit geldt voor alle FUWASYS-versies waarvoor SPO certificeert.

Data examinering 2018

Het herexamen is gepland op donderdag 15 februari 2018. 

Data voor certificerings-examens 2018: Neem voor data contact op met het SPO secretariaat.
 

Tool FGR beschikbaar!

Naast het Handboek FGR is er ook toegang tot de digitale tool. Klik hier.

Nieuwe opzet bijscholing per 2013!

Het SPO-bestuur heeft in 2012 besloten tot een wijziging van de opzet en frequentie van de bijscholing. De door de wol geverfde experts kunnen volstaan met een 2-jaarlijkse bijscholing. Daarnaast zal bij de ingebrachte casuïstiek meer aandacht zijn voor het totale adviesproces. Klik hier voor nadere informatie.

Handboek FGR

Download hier het Handboek FGR voor nadere informatie over de opbouw, de toepassing, de afspraken over de specifieke werkzaamheden, de met het FGR verbonden instrumenten en over het beheer en het onderhoud FGR. Het Handboek kent versie 2.4 en is van september 2012.

 

Opleiding Belonings- en Formatiemanagement


De Hogeschool Leiden biedt in samenwerking met de beroepsvereniging Adviseurs Belonings- en Formatiemanagement (BABF) een post-HBO opleiding Belonings- en Formatiemanagement aan. Dit is een vrij nieuwe opleiding die in september 2008 voor het eerst van start is gegaan. De opleiding is bedoeld voor beginnende formatie- en beloningsadviseurs, met minimaal HBO-werk- en denkniveau en die enige ervaring hebben met de hantering van FUWA-instrumenten en adviestrajecten. De opleiding leidt op tot de beroepsprofielen van adviseur formatiemanagement en adviseur beloningsmanagement. Het gaat daarbij om het aanreiken van methoden, werkwijzen en instrumenten om de expert- en de adviesrol nader in te kunnen vullen.

In het najaar van 2009 ging de leergang van start. Klik hier voor meer informatie. Ook kunt u kijken op de website van de Hogeschool Leiden. Klik hier om de website van de Hogeschool Leiden te bezoeken.

Presentatie Functiegebouw Rijk
Handboek FGR