Certificering/Examen

SPO certificeert toepassers van FUWASYS.

Denk hierbij aan FUWA-BVE, FUWA-VO, FUWA-PO, FUWA-HBO, FUWASYS-RIJK, FUWA-PROV.

Certificeren van een FUWASYS-toepasser houdt in, dat SPO verklaart dat de gecertificeerde persoon na het slagen voor het SPO-certificeringexamen in staat geacht mag worden FUWASYS toe te passen volgens de spelregels en de waarderingsnormen die de systeemhouder daaraan stelt. Dit verklaren gebeurt via opname in een openbaar toegankelijk register (zie Register).

SPO organiseert enkele keren per jaar een examen op basis van een open inschrijving.

2018

Data voor certificerings-(her)examens 2018:

U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met het secretariaat van SPO.

De kosten voor certificering (examen) bedragen in 2018  € 825,- (excl. btw) per deelnemer.

Herexamen

De kosten voor een herexamen bedragen in 2018 bedragen € 425,- (excl. btw).

Examinatoren

De examinatoren zijn:

dhr. J.A. (Hans) Overduin

mw. C.D. (Nuna) van den Berg

mw. R.B.J. (Ellie) Roetgerink MPM
 

Voorwaarden voor examen

Om het certificaat te behalen adviseren wij eerst de toepassings- en verdiepingscursus FUWASYS te volgen. Voor informatie over deze cursussen kunt u terecht bij aanbieders in het veld.

Daarnaast organiseert SPO jaarlijks/tweejaarlijks verplichte bijscholingen voor gecertificeerden (zie Bijscholingsdagen). 

Aanmeldingsformulier examen buiten Nederland
Aanmeldformulier herxamen 25 september 2018
Aanmeldingsformulier Examen 18 december 2018
Examenreglement 2018
Eindtermen
Voorwaarden opleidingen / certificering