Vraag 1:
Wat is het beleid van SPO v.w.b. de certificering. Hoelang is een certificaat ‘houdbaar’?
Met andere woorden: stel ik volg dit jaar de bijscholing niet. Is het certificaat dan verlopen?
Antwoord:
Het certificaat verloopt als er niet aan de bijscholing wordt deelgenomen. Soms wil men het certificaat weer hebben, in dat geval moet er opnieuw examen worden gedaan. Met ingang van 2013 is de frequentie van de bijscholing gewijzigd. Dit is afhankelijk van je rol. Zie informatie bij Certificering/bijscholing.

Vraag 2:
Stel dat ik dit jaar geen bijscholing volg kan ik dan volgend jaar aanschuiven als ik dat wil?
Antwoord:
Nee, u zult dan eerst weer, met goed gevolg, examen moeten doen.
 
Vraag 3:
Wat is de voorwaarde om aan de bijscholing te kunnen deelnemen? Geldt een certificaat van het voorgaande jaar, als een soort entreebewijs?
Antwoord:
U kunt deelnemen aan de bijscholing als u ingeschreven staat in het register. SPO houdt bij wie de scholingsdag heeft gevolgd; iedereen die zich niet heeft aangemeld wordt aan het eind van het jaar uitgeschreven. Alle gecertificeerden krijgen jaarlijks diverse 'herinneringen' per e-mail.

Vraag 4:
Waarom zijn de voorbeelden van de PO-Raad met betrekking tot de directeurenfuncties niet in het format gemaakt van hetgeen gebruikelijk is in FUWA-PO op de CD-Rom en komen ze in dat format nog beschikbaar.
Antwoord:
Inmiddels is eFUWA in gebruik en de nieuwe voorbeelden zijn daarom in het format gemaakt van eFUWA. DE CDROM met FUWAPO zal niet meer worden bijgewerkt. De functies komen dan ook niet in dat format beschikbaar.

Vraag 5:
Wat is de status van de door de PO-Raad beschikbaar gestelde voorbeeldfuncties.
Antwoord:
Het bleek niet mogelijk om in cao-verband nieuwe voorbeelden te ontwikkelen die in eFUWA kunnen worden opgenomen. Omdat de behoefte bij de schoolbesturen aan nieuwe voorbeelden (met toelichting) groot was, zijn er toch nieuwe voorbeelden ontwikkeld en beschikbaar gesteld. De Functies hebben dus niet dezelfde status als de voorbeeldfuncties uit eFUWA maar zijn dorr en gecertificeerde opgesteld en geijkt en kunnen net als de functies uit eFUWA als voorbeeld worden gebruikt.

Vraag 6
Zijn nu de salarisschalen van het OOP op de functies van toepassing?

Antwoord:
Bij de toepassing van FUWA worden de functies altijd ingedeeld in één van de schalen 1 t/m 18.
De schoolbesturen kunnen voor de indeling van de schoolleiders kiezen tussen het toepassen van de normfuncties en het toepassen van functiewaardering. Bij de toepassing van de normfuncties werden de D-schalen gebruikt. Bij de toepassing van functiewaardering was er een keuze tussen toepassing van de numerieke schalen of de D-schalen. Voor de toepassing van de D-schalen wordt onderstaande conversie gebruikt. Deze conversie heeft nooit onderdeel uitgemaakt van de cao. 

Schaal 10 = DA
Schaal 11 = DB
Schaal 12 = DC
Schaal 13 = DD
Schaal 14 = DE