Laatste nieuws en up-date 29 maart 2021

Tarieven voor 2021

In de SPO bestuursvergadering van 25 maart 2021 werd besloten de tarieven te indexeren. De tarieven voor examinering en bijscholing stijgen met 1%. De tarieven zijn op te vragen bij het SPO-secretariaat.

CORONAVIRUS en maatregelen

Het bestuur van SPO volgt de richtlijnen van het RIVM en overheid. De examenruimte en toegang tot deze examenruimte voldoen aan de voorwaarden van 1,5 meter en hygiëne-maatregelen. Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van SPO.

Het bestuur heeft besloten dat 12 november 2020 de SPO bijscholingen tot nader order online worden gegeven.

Kenmerken FUWASYS aangepast per 1 januari 2020

In de CAO RIJK is in bijlage 6 de aanpassing van de Kenmerken te zien. Met name de kenmerken 3 en 8 werden aangepast. Zie hier de CAO RIJK en scroll naar bijlage 6 om deze te downloaden. De nieuwe kenmerken FUWASYS/RIJK gelden vanaf 1 januari 2020.

eFUWA

Schoolbesturen die op een toegankelijke en makkelijke manier aan de slag willen functievorming, kunnen sinds eind 2014 gebruik maken van een nieuwe, webbased variant van Fuwasys: eFUWA Onderwijs. De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en systeemeigenaar van FUWAHBO Leeuwendaal hebben dit systeem ontwikkeld. Zie voor nadere informatie over aanschaf en licentievoorwaarden hier.

Tool FGR

Naast het Handboek FGR is er ook toegang tot de digitale tool. Klik hier

Handboek FGR

Download hier het Handboek FGR voor nadere informatie over de opbouw, de toepassing, de afspraken over de specifieke werkzaamheden, de met het FGR verbonden instrumenten en over het beheer en het onderhoud FGR. Het Handboek kent versie 2.4 en is van september 2012.

Presentatie Functiegebouw Rijk
Handboek FGR