Certificering/Examen

SPO certificeert toepassers van FUWASYS.

Denk hierbij aan FUWA-MBO, FUWA-VO, FUWA-PO, FUWA-HBO, FUWASYS-RIJK, FUWA-PROV.

Certificeren van een FUWASYS-toepasser houdt in, dat SPO verklaart dat de gecertificeerde persoon na het slagen voor het SPO-certificeringexamen in staat geacht mag worden FUWASYS toe te passen volgens de spelregels en de waarderingsnormen die de systeemhouder daaraan stelt. Dit verklaren gebeurt via opname in een openbaar toegankelijk register (zie Register).

SPO organiseert enkele keren per jaar een examen op basis van een open inschrijving.

2021 Examen en herexamen

Data voor certificerings-(her)examens 2021:

 Vrijdag 18 juni 2021

 Maandag 21 juni 2021


U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier hier in te vullen en te versturen.

De kosten voor certificering (examen) bedragen in 2021 € 873,- (excl. btw) per deelnemer. 

De kosten voor een herexamen bedragen in 2021 € 449,- (excl. btw) per deelnemer.

Tarievering (her)examen

De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd met een CBS-factor. De tarieven zijn op te vragen bij het SPO-secretariaat.

Examinatoren

De examinatoren zijn:

dhr. J.A. (Hans) Overduin (t/m eerste certificering 2021)

mw. C.D. (Nuna) van den Berg (t/m eerste certificering 2021)

mw. C. Raissouni (vanaf tweede certificering 2021)

mw. P. van Iperen (vanaf tweede certificering 2021)

mw. R.B.J. (Ellie) Roetgerink MPM
 

Voorwaarden voor examen

Om het certificaat te behalen adviseren wij eerst de toepassings- en verdiepingscursus FUWASYS te volgen. Voor informatie over deze cursussen kunt u terecht bij aanbieders in het veld.

Daarnaast organiseert SPO jaarlijks/tweejaarlijks verplichte bijscholingen voor gecertificeerden (zie Bijscholingsdagen). 

Voorwaarden SPO 2020
Examenreglement SPO 2021
Eindtermen