Relevante informatie systeemeigenaren

FUWA-PO > voor meer informatie over FUWA PO kunt u terecht bij de PO-Raad: www.poraad.nl en vragen naar mevrouw Yvonne van Dijke.

FUWA-VO > voor meer informatie over FUWA VO kunt u terecht bij de VO-Raad: www.vo-raad.nl en vragen naar mevrouw Danielle de Jong.

FUWA-MBO > voor meer informatie over FUWA MBO kunt u terecht bij de MBO-Raad: www.mboraad.nl en vragen naar mevrouw Kirsten van der Vliet.

FUWA-HBO > voor meer informatie over FUWA HBO kunt u terecht bij Leeuwendaal: www.leeuwendaal.nl en vragen naar Ramon van Oppen.

FUWA-PROV > voor meer informatie over FUWA-PROV kunt u terecht bij het IPO: www.IPO.nl  en vragen naar Richard van der Mast.

FUWASYS/Functiegebouw Rijk > Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is eigenaar van de versie FUWASYS, zie www.fuwasys.nl